หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,986,747 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,264 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,449 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,296,197 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,174 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,043 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,214 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,499 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,077 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,802 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,747 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,448 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,512 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,864 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E book ป.๔ – ๖ ระดับเขตพื้นที่
โดย : นายประสงค์ศักดิ์ ชนะพันธ์
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ม.๑-๓
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ม.๑-๓
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ป.๔-๖
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ป.๔-๖
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔ - ๖
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔ - ๖
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
ครูดีศรีอำเภอเพ็ญ (กลุ่มสาระภาษาไทย)
โดย : นายทวี เสมอหน้า
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากฮอส ระดับเขตพื้นที่
โดย : นายโผน ทิมชล
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่
โดย : นางสุภาวดี ชาวชายโขง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่
โดย : นางสุภาวดี ชาวชายโขง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ป.๔-๖
โดย : นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใส
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖
โดย : นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใส
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
ครูดีศรีอำเภอเพ็ญ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
โดย : นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใส
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันรวมศิลปะสร้างสรรค์ ป.๔-๖
โดย : นางขันทอง สีพิกา
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๑-๓ ระดับจังหวัด / เขตพื้นที่
โดย : นางขันทอง สีพิกา
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 185/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th