หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,963,376 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,307 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,285,408 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,444 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,133 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,259 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,217 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,077 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,731 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,645 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,247 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,018 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 765,303 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ม.๑-๓
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ป.๔-๖
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ Science Show ป.๔-๖
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔ - ๖
โดย : นายเรืองชัย ศรีคุณ
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔ - ๖
โดย : นางปราณี ภู่ทอง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
ครูดีศรีอำเภอเพ็ญ (กลุ่มสาระภาษาไทย)
โดย : นายทวี เสมอหน้า
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากฮอส ระดับเขตพื้นที่
โดย : นายโผน ทิมชล
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่
โดย : นางสุภาวดี ชาวชายโขง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่
โดย : นางสุภาวดี ชาวชายโขง
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ป.๔-๖
โดย : นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใส
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖
โดย : นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใส
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
ครูดีศรีอำเภอเพ็ญ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
โดย : นายชัยพิสิษฐ์ วรรณใส
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันรวมศิลปะสร้างสรรค์ ป.๔-๖
โดย : นางขันทอง สีพิกา
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๑-๓ ระดับจังหวัด / เขตพื้นที่
โดย : นางขันทอง สีพิกา
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ผู้ฝึกสอนทีมหมากรุกไทย (ประถม ชาย) ระดับภาค
โดย : นายโผน ทิมชล
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ป.๑-๓ ระดับภาค
โดย : นางสาวนันทพร ไม่แพ้
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ป.๑-๓ ระดับภาค
โดย : นายประสงค์ศักดิ์ ชนะพันธ์
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ระดับภาค
โดย : นางสาวสโรชา วงนครธรรม
ร.ร.บ้านดงใหญ่    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 185/376 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th